Mesačné archívy: Marec 2017

 

Pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy

v termíne od 01. apríla do 30. apríla 2017.

Žiadosti  si rodičia môžu vyzdvihnú v materskej škole. Po vyplnení všetkých náležitostí a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa u všeobecného lekára pre deti a dorast donesú žiadosť  s rodným listom (iba na kontrolu údajov – neostáva MŠ) na zaevidovanie riaditeľke materskej školy (žiadosti, ktoré nebudú mať vyplnené všetky náležitosti, nebudú zaevidované).

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti, potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a rodným listom (iba na kontrolu údajov – neostáva MŠ) aj vyjadrenie školského špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho psychológa a ostatné lekárske správy od odborných lekárov. 

Na zápis do materskej školy
s vyplnenou a potvrdenou žiadosťou prichádza rodič spolu s dieťaťom. 

Prednostne sa budú prijímať:

  1. 5-6 ročné deti, deti s odkladom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky,
  2. deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca,
  3. deti, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšili  3 roky a majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

V prípadne nenaplnenia kapacity materskej školy budú postupne prijímané deti mladšie ako 3 roky, ktoré majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

Následne deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo meste Michalovce.

O prijatí dieťaťa nerozhoduje dátum zaevidovania žiadosti, ale postupnosť podľa uvedených bodov.

Tešíme sa na Vás.