Mesačné archívy: Február 2018

Oznámenie

Na základe odporúčania RÚVZ Michalovce a zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení

prerušujem prevádzku 

materskej školy v termíne

od 15. 02. 2018 do 16. 02. 2018