Zápis do MŠ na šk. rok 2019/2020

Pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy

v termíne od 01. apríla do 30. apríla 2019.

Zápis detí do MŠ, Ul. Vajanského 5,
bude prebiehať v MŠ, Ul. Švermu 8, v triede, kde sú deti z tejto MŠ (trieda bude pre rodičov označená – druhá budova vpravo).   

Žiadosti  o prijatie si majú možnosť rodičia vyzdvihnú v materskej škole.

Po vyplnení všetkých náležitostí a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa u všeobecného lekára pre deti a dorast donesú žiadosť  s rodným listom (iba na kontrolu údajov – neostáva MŠ) na zaevidovanie riaditeľke materskej školy.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti, potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a rodným listom (iba na kontrolu údajov – neostáva MŠ) aj vyjadrenie školského špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho psychológa a ostatné lekárske správy od odborných lekárov. 

Na zápis do materskej školy
s vyplnenou a potvrdenou žiadosťou prichádza rodič spolu s dieťaťom. 

Postup pri prijímaní detí:

  1. 5-6 ročné deti, deti s odkladom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky,
  2. deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca,
  3. deti, ktoré do 31. augusta dovŕšili  3 roky a majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

V prípadne nenaplnenia kapacity materskej školy budú postupne prijímané deti mladšie ako 3 roky, ktoré majú trvalý pobyt v meste Michalovce.

Následne deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo meste Michalovce.

O prijatí dieťaťa nerozhoduje dátum zaevidovania žiadosti, ale postupnosť podľa uvedených bodov.

Tešíme sa na Vás

Tento obsah bol zaradený v Neprehliadnite. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.