Mesačné archívy: Marec 2019

Zápis potrvá od 1.apríla do 30. apríla 2019

Zápis detí do MŠ, Ul. Vajanského 5,
bude prebiehať v MŠ, Ul. Švermu 8, v triede, kde sú deti z tejto MŠ (trieda bude pre rodičov označená – druhá budova vpravo).   

     Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 sa začne 1. apríla  a končí 30. apríla 2019.

Dieťa prijíma riaditeľka  materskej školy  na základe písomnej žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnom stave  dieťaťa.
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma dieťa spravidla  od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka môže vyhovieť žiadostiam len do naplnenia kapacity MŠ.   

     

Milí rodičia a priatelia našej školy,
od dnes až do 20.03.2019 do polnoci je možné zahlasovať za našu materskú školu. Hlasovanie prebieha tu: https://bit.ly/skolkyhlasovanie . Škôlky sú zoradené (viacmenej) abecedne.

Náš projekt, prosíme laik na https://bit.ly/skolkyhlasovanie  MŠ Michalovce – Vajanského – tretia strana
“V súčasnej dobe sa čoraz častejšie rieši otázka budúcnosti prírodného prostredia. Som zástancom názoru, že s budovaním hodnôt k prírode treba začať už v útlom veku. Často krát na to nie sú vytvorené vhodné podmienky. Naša materská škola sa nachádza v Michalovciach na ulici S. H. Vajanského 5. Inštitúcia je situovaná v meste. Deti navštevujúce MŠ bývajú v panelákových bytoch a v rodinných domoch, v ktorých záhrady prevažne zdobia okrasné dreviny a hracie zariadenia. V tomto prípade dochádza k deficitu poznávania ovocných drevín a starostlivosti o nich. Práve preto, by sme rady v našom areáli uvítali výsadbu ovocných stromov. Počas pobytu v materskej škole budú mať deti možnosť reálne pozorovať samotný priebeh rastu a v poslednom rade konzumovať vypestované ovocie. Priame podieľanie detí na starostlivosti by smerovalo k efektívnejšiemu budovaniu hodnôt v oblasti prírody a jej fungovania.”

Hlasovať môže každý registrovaný používateľ stránky Záhrada.sk. Pokiaľ ste registrovaní na stránke modrastrecha.sk, alebo mojasvadba.sk, je možné prihlásiť sa na Záhrada.sk rovnakým loginom a heslom, nie je potrebná nová registrácia. Na registráciu stačí uviesť mailovú adresu a login, ktorým sa budete prihlasovať. Ak by bolo treba akokoľvek pomôcť s registráciou, neváhajte kontaktovať (michaela.horbanova@zahrada.sk)

Súťaž bude mať celkom päť výhercov: dvoch, ktorí budú mať v dobe ukončenia hlasovania v súťaži najviac označení “Páči sa mi to” a troch, ktorých určí porota zložená z členov redakcie a partnera.
Ďakujeme