Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti zo dňa 30.04. 2020 podané emailom a doručené do poštovej schránky boli zaevidované.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave spolu s informáciou o očkovaní dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa spolu s informáciou o očkovaní, dieťa bude prijaté iba na 3 mesačný adaptačný pobyt. Až po doručení potvrdenia mu bude môcť vystaviť nové rozhodnutie o prijatí.

V prípade nedoručenia daného potvrdenia je pobyt dieťaťa po troch mesiacov automaticky ukončený!

Tento obsah bol zaradený v Neprehliadnite. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.