Otvorenie prevádzky MŠ od 1.6.2020

V súvislosti s otvorením MŠ žiadame rodičov, aby nahlásili záujem alebo nezáujem o nástup svojho dieťaťa do MŠ od 1.6.2020.

Prevádza MŠ bude obmedzená na čas od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, pedagogických pracovníkov, deti ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky a ostatných zamestnaných rodičov.

Spôsob nahlásenia záujmu alebo nezáujmu:

Email – riaditelka@msshvajanskeho.sk ,  msshvajan@azet.sk

Termín: do 25. 5. 2020

Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Dieťa do MŠ prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

Všetky ostatné podrobnosti ohľadom otvorenia budeme postupne zverejňovať.

Tento obsah bol zaradený v Neprehliadnite. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.