Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Materská škola, v  prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie. Príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest: začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
 • Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sa obmedzuje na nevyhnutné minimum.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Príchod do MŠ od 6:30 hod. do 8:20 hod..
 • Budova materskej školy  sa o 8:20 hod. uzamyká a dezinfikuje.
 • Budova materskej školy sa odomyká o 14:30 hod.
 • Prevzatie deti z materskej školy počas obeda je možné iba na základe dohody s danou učiteľkou v triede v čase od 11:45 hod. do 12:15 hod..
 • Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa realizuje pri vstupe do triedy prvé dva týždne po otvorení materskej školy následne podľa epidemiologickej situácie a pri príznakoch a podozreniach na ochorenie počas dňa u detí. Teplota sa nikde nezaznamenáva a nespracováva.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou materskej školy podľa konkrétnej epidemiologickej situácie a so súhlasom učiteľky v danej triede.

Ďakujeme ♥ ♥ ♥

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Neprehliadnite. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.