Denné archívy: 11. September 2020

Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni

zákonný zástupca predkladá vyhlasenie_od_10_09_2020