Obnovenie vyučovania na školách od 08.02.2021

Krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 (sobota) na základe odporúčania regionálnej hygieničky MUDr. Staškovej prehodnotil obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou, a to vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19 (britská mutácia) v okrese Michalovce. Krízový štáb Okresného úradu Michalovce rozhodol bezodkladne zvolať krízové štáby miest a obcí v okrese Michalovce k prehodnoteniu obnovenia vyučovacieho procesu prezenčnou formou
do termínu 19.02.2021 vrátane a prijať opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov obce/ mesta.

Krízový štáb mesta Michalovce vzhľadom na uvedené skutočnosti  rozhodol neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19.02.2021 vrátane.

Zároveň upozorňujeme, že materské školy a školské kluby detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, pokračujú v nezmenenej forme ako doteraz za podmienok podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021.

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.