Denné archívy: 8. Jún 2021

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že v termíne

09. 06. 2021 a 10. 06. 2021 od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 si môžete prísť do materskej školy prevziať rozhodnutie  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022.

Upozorňujeme rodičov, že  rozhodnutia musia podpísať obaja rodičia. Prevzatie jedným rodičom je možné iba na základe preukázania sa  Splnomocnením na poštové úkony (bude nutné uviesť číslo preukazu splnomocnenca).