Mesačné archívy: September 2021

Dotácia na stravu

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku  ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Z tohto dôvodu zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v aktuálnom mesiaci dovŕšilo 6 rokov a zákonný zástupca si bude uplatňovať zvýšený daňový  bonus musí požiadať o vyradenie zo  zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, aby v nasledujúcom mesiaci mohlo byť zo zoznamu vyradené.

Túto žiadosť je nutné doručiť do materskej školy najneskôr do 27. dňa v mesiaci.  V prípade, ak doručenie prípadne na  deň pracovného voľna, doručovacím dňom je predchádzajúci pracovný deň.

ziadost-o-vyradenie-zo-zoznamu-podpora-stravovania