Mesačné archívy: September 2021

Týždeň mobility

Dotácia na stravu

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku  ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Z tohto dôvodu zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v aktuálnom mesiaci dovŕšilo 6 rokov a zákonný zástupca si bude uplatňovať zvýšený daňový  bonus musí požiadať o vyradenie zo  zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, aby v nasledujúcom mesiaci mohlo byť zo zoznamu vyradené.

Túto žiadosť je nutné doručiť do materskej školy najneskôr do 27. dňa v mesiaci.  V prípade, ak doručenie prípadne na  deň pracovného voľna, doručovacím dňom je predchádzajúci pracovný deň.

ziadost-o-vyradenie-zo-zoznamu-podpora-stravovania

 

Vitaj v škôlke, malý drobček,
spoznaj náš čarovný domček.
Tu sa deti cez deň hrajú,
učia, cvičia, počítajú.
Keď  sa zjavia slzičky,
spievame si pesničky.
A keď stále clivo je ti,
pomôžu ti všetky deti.
Nakreslia ti obrázky,
pohladkajú na vlásky.

2. september bol pre našich mravčekov výnimočný. Prečo? No práve preto, že prvýkrát prešli bránami materskej školy. Učiteľky sa na ich príchod veľmi tešili a s usmiate ich očakávali na dverách triedy. Určite to boli pre nich ťažké dni, ale pomaličky si zvykáme. Hráme sa, cvičíme, učíme sa novým veciam a hľadáme si nových kamarátov.

PaedDr. Lucia Bendžuchová
Bc. Dominika Malejčíková