Mesačné archívy: November 2021

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľky školy.

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Príloha 3: oznam-vstup-do-školy-zakonny-zastupca-od-26.11.2021

Príloha 1: pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti-od-26.11.2021

 

Halloween

Sviatok Halloween sme si pripomenuli vyčarovaním strašidelného zámku na školskom dvore, ktorý  zdobia strašiaci  z tekvíc.

Deň jablka Žabky

V dnešný deň – Deň jablka, si deti z triedy žabiek vyrobili jabĺčka z prírodnín a z tých ozajstných, pripravili chutné smoothie.

Na zdravie!

Deň jablka Lienky

V našej triede sme  v tomto školskom  roku privítali veselo a s radosťou príchod jesenných dní, spoločne sme sa vyšantili pri rôznych  zaujímavých aktivitách na oslavu farebnej jesene.