Denné archívy: 22. Apríl 2022

Poďakovanie

V mene našich detí ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám darovali 2% z dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Materskej škole S. H. Vajanského 5 v Michalovciach. Získané finančné prostriedky sme použili na zhotovenie vyvýšených záhonov pre naše deti, aby pomocou zážitkového učenia a praktických skúsenosti získavali povedomie o zázrakoch prírody, lebo ako povedal J. A Komenský: „Kto nevidí krásy prírody nič nevidí“

Všetkým Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME.

[Galéria nenájdená]