Mesačné archívy: Jún 2022

Divadlo Crocus

Ujo Ľubo

Riaditeľka MŠ oznamuje tým rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ pre školský rok 2022/2023, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžu prevziať:
17. 06. 2022 – od 9:00 do 15:00
20. 06. 2022 – od 8:00 do 13:00
21. 06. 2022 – od 8:00 do 9:00 a od 11:00 do 16:00
22. 06. 2022 – od 8:00 do 13:00
23. 06. 2022 – od 13:00 do 16:00

Je potrebné, aby rozhodnutie prišli prevziať obaja rodičia.

Ak môže prísť iba jeden rodič prinesie zo sebou vytlačene a podpísane tlačivo: Príloha k žiadosti o prijatie do MŠ (prevzatie rozhodnutia jedným zo zákonných zástupcov). http://www.msshvajanskeho.sk/wp-content/uploads/2022/04/priloha_k_ziadosti_suhlas_s-prevzatim_rozhodnutia_jednim_zo_zakonnych_zastupcov.pdf

Rodič ktorý odovzdal žiadosť o prijatie dieťaťa s prílohou nemusí opakovane túto prílohu podávať (prosím Vás skontrolujte si kto koho poveril na preberanie rozhodnutia) druhému rodičovi toto rozhodnutie nebude môcť byť vydané.

Ďakujeme

MDD

SOS deň

Moja prvá medaila