Denné archívy: 17. Jún 2022

Riaditeľka MŠ oznamuje tým rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ pre školský rok 2022/2023, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžu prevziať:
17. 06. 2022 – od 9:00 do 15:00
20. 06. 2022 – od 8:00 do 13:00
21. 06. 2022 – od 8:00 do 9:00 a od 11:00 do 16:00
22. 06. 2022 – od 8:00 do 13:00
23. 06. 2022 – od 13:00 do 16:00

Je potrebné, aby rozhodnutie prišli prevziať obaja rodičia.

Ak môže prísť iba jeden rodič prinesie zo sebou vytlačene a podpísane tlačivo: Príloha k žiadosti o prijatie do MŠ (prevzatie rozhodnutia jedným zo zákonných zástupcov). http://www.msshvajanskeho.sk/wp-content/uploads/2022/04/priloha_k_ziadosti_suhlas_s-prevzatim_rozhodnutia_jednim_zo_zakonnych_zastupcov.pdf

Rodič ktorý odovzdal žiadosť o prijatie dieťaťa s prílohou nemusí opakovane túto prílohu podávať (prosím Vás skontrolujte si kto koho poveril na preberanie rozhodnutia) druhému rodičovi toto rozhodnutie nebude môcť byť vydané.

Ďakujeme