Mesačné archívy: Október 2022

Halloween

Deti z triedy žabiek sa už pripravujú na oslavu sviatku Halloween. Spolu s rodičmi si vyrobili svetlonosov a strašiakov z tekvíc, ktoré vyzdobili prírodninami, pavučinou, klobúkmi a svetielkami. Príjemnú atmosféru vytvorili aj deti svojim krátkym hudobno-dramatickým vystúpením. A strašidelná – Halloweenská noc už môže prísť.

Bc. Malejčíková, Bajcurová

Deň stromov

V našej MŠ sme spoločne oslávili DEŇ JABLKA začiatkom krátkeho príbehu O červíkovi Ervínovi. Neskôr sme sa presunuli do tried, kde nás čakali rôzne aktivity s jabĺčkami. Pomohli sme Ervínovi nájsť nový domček – jabĺčkodomček. Na tváričkách detí sa objavil úsmev a s chuťou sme sa zahryzli do jabĺčok. Veď žijeme zdravo.

Land Art

V stredu si deti s materskej školy vyskúšali „Land Art“ – umenie v prírode, pri ktorom si budujú svoj vzťah k prírode a zároveň k umeniu. Prírodniny si deti spolu s pani učiteľkami nazbierali, oboznámili sa s nimi a nakoniec vytvorili pekné diela, ktoré okrášľujú našu materskú školu.

Bc. Anna Geciová

Deti z triedy žabiek si pozvali do MŠ svojich starých rodičov. Prežili spoločne príjemné chvíle pri vytváraní jesenných dekorácií. Potešili starkých svojimi darčekmi. Na líčkach hostí sa objavili veru aj slzičky šťastia a radostí. Veď o tom nám išlo.

Bc. Malejčíková, Bajcurová