Mesačné archívy: Jún 2023

Oznamujeme rodičom detí, ktorí si podali žiadosť do materskej školy v školskom roku 2023/2024, aby si prišli prevziať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej  školy v termíne:
19. 06. 2023 v čase od 8:00 do 16:00
od 20. 06. 2023 do 22. 06. 2023 v čase od 7:30 do 11:30, od 12:30 do 13:30

Je potrebné, aby rozhodnutie prišli prevziať obaja rodičia.

V prípade, ak môže prísť iba jeden rodič prinesie so sebou vytlačene a podpísane tlačivo: Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

Písomné-vyhlásenie-k-podaniam-týkajúcich-sa-výchovy-a-vzdelávania-o-ktorých-sa-rozhoduje-v-správnom-konaní

Rodič, ktorý odovzdal Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s Písomným vyhlásením k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,  nemusí opakovane toto písomné vyhlásenie podávať.

Prosím Vás, skontrolujte si, kto koho poveril na preberanie rozhodnutia.