Zmluvy

Späť na zoznam zmlúv
Číslo zmluvy MŠ 5/2014
Rok 2014
Hlavná / Dodatok hlavná
Druh zmluvy Návrh poistnnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich FO
Identifikácia druhej zmluvnej strany Kooperativa a.s.
Adresa druhej zmluvnej strany Štefanovičova4, Bratislava
IČO/RČ druhej zmluvnej strany 00585441
Identifikácia prvej zmluvnej strany Materská škola
Adresa prvej zmluvnej strany S. H. Vajnského 5, Michalovce
IČO/RČ prvej zmluvnej strany 35542128
Dátum podpisu 21. 7. 2014
Dátum zverejnenia 21. 7. 2014
Účinnosť od 1. 9. 2014
Účinnosť do doba neurčitá
Zhotoviteľ zmluvy Kooperativa a.s.
Majiteľ zmluvy Materská škola
DokumentStiahnuť
Späť na zoznam zmlúv

Komentáre sú uzavreté.