Mesačné archívy: August 2020

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Materská škola, v  prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie. Príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest: začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
 • Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sa obmedzuje na nevyhnutné minimum.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Príchod do MŠ od 6:30 hod. do 8:20 hod..
 • Budova materskej školy  sa o 8:20 hod. uzamyká a dezinfikuje.
 • Budova materskej školy sa odomyká o 14:30 hod.
 • Prevzatie deti z materskej školy počas obeda je možné iba na základe dohody s danou učiteľkou v triede v čase od 11:45 hod. do 12:15 hod..
 • Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa realizuje pri vstupe do triedy prvé dva týždne po otvorení materskej školy následne podľa epidemiologickej situácie a pri príznakoch a podozreniach na ochorenie počas dňa u detí. Teplota sa nikde nezaznamenáva a nespracováva.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou materskej školy podľa konkrétnej epidemiologickej situácie a so súhlasom učiteľky v danej triede.

Ďakujeme ♥ ♥ ♥

 

 

 

 • prezuvky (pevná obuv),
 • náhradné oblečenie,
 • rezervné rúško, 
 • pyžamo,
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60).

Všetko je nutné označiť menom hlavne u mladších detí! 

Kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene zdravotnej poisťovne)

Ďakujeme.

Vzhľadom na plynulejšie prijímanie deti do tried v prvý deň školského roka Vás prosíme o vtlačenie a vyplnenie tlačiva Dotaznik-a-vyhlasenie-rodica a tlačiva Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-MS

Ktoré odovzdáte učiteľke danej triedy pri vstupe.

Za pochopenie ďakujeme.