Mesačné archívy: September 2020

Čitáreň

Aj vďaka 2% z dní sa nám podarilo zriadiť pre naše deti čitáreň.

Práca s detskou knihou je primárnou metódou predčitateľskej gramotnosti. Prostredníctvom knihy má dieťa možnosť spoznať:

  • druh knihy – rozprávková, detská encyklopédia, slovník, leporelo,
  • súčasti knihy –listy, iné pomôcky – šablóny, záložky,
  • postupnosť strán vyjadrenú číslami,
  • smerovú orientáciu pri čítaní zhora nadol, zľava doprava.
  • vlastnosti obalov kníh,
  • umiestnenie a podoby názvov kníh a nadpisov,
  • meno autora,
  • meno ilustrátora,
  • rozlíšiť, čo je písaný text, čo fotografia, obrázok, ilustrácia, kde sú písmená, slová, medzery medzi slovami.

ĎAKUJEME 

Týždeň mobility

Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni

zákonný zástupca predkladá vyhlasenie_od_10_09_2020