Mesačné archívy: Január 2021

Harmonogram návratu do škôl

Nástup do MŠ

Deti rodičov ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu MÔŽU nastúpiť do MŠ !!!
Potrebné je iba preukázať sa papierom od zamestnávateľa – obaja rodičia.

Z dôvodu nízkeho počtu deti v MŠ dňa 07.01.2020 sa prevádzka MŠ dňa 08. 01.2021 (piatok) prerušuje.

Dňa 11. 01.2021 sa do MŠ nastupuje za podmienok uvedených
v Rozhodnutí zriaďovateľa – Mesta Michalovce o otvorení materských a základných škôl.

Prosíme rodičov, aby záujem o umiestenie dieťaťa do MŠ nahlásili emailom:
msshvajan@azet.sk
riaditelka@msshvajanskeho.sk
anna.velkova@msshvajanskeho.sk

Ďakujeme za pochopenie.

možno pomôže, ak by niektorý zamestnávateľ nemal svoje: potvrdenie_COVID_praca