Prevádzka

od 6.30 do 16.30 hod.

Upozornenia pre rodičov:

Príchod detí do materskej školy je do 8.15 h., po dohode s učiteľkou aj do 8.30 h..

Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je VŽDY DO 8.15 h. osobne alebo telefonicky na tel. čísle 056/6424184.

Ďakujeme

Komentáre sú uzavreté.