Zmluvy

Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Identifikácia prvej zmluvnej strany
Identifikácia druhej zmluvnej strany
Cena s DPH
Dátum uzavretia
Dátum nadobud.
účinnosti
Dátum skončenia platnosti
PDF
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
ŠJ1/2021
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovce 10, 073 01 Sobrance Prevádzka Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
Materská škola Michalovce S.H.Vajanského 5
13.04.2021
14.04.2021
30.06.2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na roky 2015-2020
MŠ1/2021
ZO OZ PšaV na Slovensku pri MŠ S.H.Vajanského č. 5 Michalovce
Materská škola Michalovce S.H.Vajanského 5
18.03.2021
19.03.2021
pdf
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
MŠ 14/2020
ESPIK Grup s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov
Materská škola Michalovce S.H.Vajanského 5
33,60 € /mesiac
19.11.2020
01.01.2021
31.12.2022
pbf
Zmluva o dielo
MŠ 13/2020
CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29, 040 01 Košice
Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5
       180 €
19.10.2020
22.10.2020
pdf
Rámcová kúpna zmluva
ŠJ 3/2020
INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Materská škola Michalovce S.H.Vajanského 5
22.09.2020
23.089.2020
22.09.2022
pdf
Dodatok k zmluve o pripojení
MŠ 12/2020
Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
18€/mesiac
10.09.2020
11.09.2020
08.09.2021
 pdf
Zmluva o využívaní služby
MŠ 11/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,  811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
27.07.2020
28.07.2020
na dobu neurčitú
pdf
 Zmluva o poskytnutí služby
 MŠ 10/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,  811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
 27.07.2020
 28.07.2020
na dobu neurčitú
 pdf
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov
MŠ 9/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,  811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
 27.07.2020
 28.07.2020
na dobu neurčitú
 pdf
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov
MŠ 8/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,  811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
27.07.2020
28.07.2020
na dobu neurčitú
pdf
Zmluva o bežnom účte
MŠ 7/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,  811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
27.07.2020
28.07.2020
na dobu neurčitú
pdf
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov
MŠ 6/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,      811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H. Vajanského 5
27.07.2020
28.07.202
na dobu neurčitú
pdf
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov
MŠ 5/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
27.07.2020
28.07.2020
na dobu neurčitú
pdf
Zmluva o bežnom účte
MŠ 4/2020
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava
Materská škola Michalovce      S.H.Vajanského 5
27.07.2020
28.07.2020
na dobu neurčitú
pdf
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
MŠ 3/2020
Disig, a.s., Záhradnícka 151 821 08 Bratislava
Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce
17.07.2020
18.07.2020
pdf
Zmluva o poskytnutí služby
MŠ 2/2020
JIS-SK, s.r.o., J.Hollého 8,   080 01 Prešov
Materská škola S.H.Vajanského 5, Michalovce
192,00 €
25.06.2020
25.06.2020
30.06.2022
pdf
Rámcová kúpna zmluva
ŠJ 2/2020
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o, Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
27.05.2020
29.05.2020
28.05.2022
 pdf
Rámcová dohoda o dodávke tovaru
ŠJ 1/2020
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. Topľou
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
27.05.2020
29.05.2020
28.05.2022
pdf
Nájomná zmluva
MŠ 1/2020
Fanit s.r.o. Kôstková 345/55 851 10 Bratislava
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
58,61/štvrťrok
01.01.2020
02.01.2020
deň ukončenia poskyt. služby
pdf
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
MŠ 6/2019
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
28€/mesiac
25.10.2019
01.11.2019
31.12.2020
pdf
Dodatok č.1 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 126/2012
MŠ 5/2019
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov č. 30, Michalovce
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
25.9.2019
25.09.2019
pdf
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu
MŠ 4/2019
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
11.09.2019
01.10.2019
30.09.2021
pdf
Kúpna zmluva
ŠJ 2/2019
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o, Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
30.08.2019
01.09.2019
pdf
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
ŠJ 1/2019
Pekáreň KELPEK. s.r.o.
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
23.08.2019
24.08.2019
22.08.2021
pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
MŠ 3/2019
Slovak Telekom,a.s. Bajkalska 28, 81762 Bratislava
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
19,99€/mesiac
27.3.2019
01.4.2019
 31.03.2021
pdf
Dodatok č.2 ku KZ pre rok 2015 -2020
2/2019
ZO OZ pri Materskej škole S.H.Vajanského 5 Michalovce
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
27.01.209
01.02.2019
pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
MŠ 1/2019
Slovak Telekom,a.s. Bajkalska 28, 81762 Bratislava
Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
20,00€/mesiac
21.01.2019
22.01.2019
21.01.2021
pdf
Dodatok č.1
 MŠ 4/2018
Lomtec.com a.s.
 Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce
 0,00 €
 12.12.2018
 13.12.2018
pdf
Zmluva o dielo
MŠ 3/2018
CUBS plus, s.r.o.
Masrykova č. 21, 040 01 Košice
Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce
312,50 €
08.10.2018
10.10.2018
pdf
Rámcová kúpna zmluva
ŠJ 4/2018
INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce
29.06.2018
01.07.2018
30.06.2020
pdf
Zmluva o poskytovaní služby
MŠ 2/2018
JIS-SK, s.r.o., J.Hollého 8, 080 01 Prešov
Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce
192 €
26.06.2018
26.06.2018
30.06.2020
pdf
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
MŠ 1/2018
ZO OZ pri MŠ S.H.Vajanského 5, Michalovce
Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce
27.04.2018
01.05.2018
pdf
Rámcová kúpna zmluva č. 063/141/2018
ŠJ 3/2018
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce
25.04.2018
01.05.2018
30.04.2020
pdf
Rámcová kúpna zmluva
ŠJ 2/2018
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o, Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce
25.04.2018
01.05.2018
30.04.2020
pdf
Rámcová kúpna zmluva
ŠJ 1/2018
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce
25.04.2018
01.05.2018
30.04.2020
pdf
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
ŠJ 1/2017
Pekáreň KELPEK s.r.o.
Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce
26.4.2017
27. 4. 2017
30.4. 2019
pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
MŠ 1/2017
Slovak Telekom, a.s.
Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce
18.5.2017
19.5.2017
17.5.2019
pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu
MŠ 2/2017
Marek Porvazník
Mesto Michalovce
17.06.2017
01.07.2017
30.06.2019
pdf
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu
MŠ 3/2017
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Materská škola S.H. Vajanského 5, Michalovce
30.08.2017
01.10.2017
30.09.2019
pdf
Dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve č.ŠJ 4/2016
ŠJ 2/2017
DMJ MARKET s.r.o.
Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce
30.08.2017
31.08.2017
30.04.2018
pdf
Kúpna zmluva
ŠJ 3/2017
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o
Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce
04.09.2017
05.09.2017
29.06.2018
pdf
Zamestnávateľská zmluva
MŠ 4/2017
Stabilita, d.d.s, a.s.
Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce
29.09.2017
01.10.2017
 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb
MŠ 5/2017
Lomtec.com a.s.
Materská škola S.H.Vajanského 5, Michalovce
720 €
26.10.2017
03.11.2017
31.12.2022
 pdf
Zmluva o zabezpečení činnosti technika PO a BOZP
MŠ 6/2017
Mgr. Peter Vaľo
Materská škola S.H.Vajanského 5, Michalovce
90€/ štvrťrok
22.12.2016
1.1.2018
31.12.2022
pdf

Komentáre sú uzavreté.