Pracovné miesta

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť
uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

Momentálne neevidujeme v našej škole žiadne voľné pracovné miesta.

Komentáre sú uzavreté.