Verejné súťaže

Zákazka podľa § 9 ods. 9  zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Komentáre sú uzavreté.