Aktuality

Škola v prírode

Predškoláci  prežili krásny týždeň Školy v prírode na Zemplínskej šírave v penzióne Dolina. Počas piatich dní sa nielen zotavili, zrekreovali, rozvíjali telesnú zdatnosť, ale získali aj nové poznatky aktívnym a zážitkovým učením priamo v prírode. Pokračovať v čítaní

Predškoláci 11.5.2017 úspešne ukončili predplaveckú prípravu. Zúčastnilo sa jej 14 detí . Na poslednej hodine dostali diplomy za svoju snahu a hlavne odvahu, ktorej museli mať nadostač pri zdolávaní nástrah z hlbokej vody.

Iveta Palovčáková

Našu MŠ reprezentovali predškoláci :

Andy Hajduk, Stanislav Gaľa, Nikola Hamlíková, Zuzana Szucsová

Výsledky 4. kola
1. miesto:  skok z miesta  – Andy Hajduk
2. miesto:  hod kriketovou loptičkou – Nikola Hamlíková
3. miesto:  hod kriketovou loptičkou – Zuzana Szucsová
3. miesto:  prekážková beh – Andy Hajduk

V hodnotení 4. kola naša MŠ získala 3. miesto

Výsledky najúspešnejších športovcov VII. ročníka
1. miesto: hod kriketovou loptičkou – Stanislav Gaľa
2. miesto: beh 2x10m – Stanislav Gaľa
2. miesto: skok z miesta – Andy Hajduk
2. miesto: hod kriketovou loptičkou – Nikolka Hamlíková
3. miesto: beh 2x10m –  Nikolka Hamlíková
3. miesto: prekážkový beh –  Nikolka Hamlíková
3. miesto: skok z miesta –  Nikolka Hamlíková
3. miesto: hod kriketovou loptičkou – Zuzana Szucsová

V celkovom hodnotení naša MŠ obsadila 1.miesto a získala putovný pohár primátora mesta Michalovce. 

Iveta Palovčáková

Vážení rodičia,
prosím Vás, príďte si do materskej školy prevziať rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2017/2018.

Vopred ďakujem.

Sadíme my máje

Slávik v MŠ

„My sme malí muzikanti …“  táto pesnička sa ozývala celou našou  materskou školou na začiatku speváckej súťaže z triedy 4 – 5 ročných detí, kde sa stretli deti celej našej materskej školy, aby zaspievali rôzne detské ľudové a moderné piesne. Víťazmi boli všetci. Za predvedené spevácke výkony boli malí speváci napokon odmenení malými a sladkými darčekmi. Dve deti  z triedy predškolákov   – Ellka Šuchtová a Timko  Ohriska reprezentovali našu MŠ na mestskej speváckej súťaži . „ Slávik v MŠ“.

Eva Garanová, Ľudmila Demková, Iveta Palovčáková

Stalo sa už tradíciou, že i tohoročné veľkonočné sviatky deti z triedy so ŠVVP spoločne s pani učiteľkou pripravili celoškolskú akciu.
Materskú školu navštívil Veľkonočný zajačik, ktorý poprosil deti a ich rodičov o pomoc pri vyfarbovaní veľkonočných vajíčok. Zajačikovi sa vyfarbené  vajíčka veľmi páčili, a preto deti za odmenu  odmenil kinder vajíčkom.

Mgr. Beáta Vallová

V jedno piatkové dopoludnie predškoláci navštívili ZŠ T. J. Moussona. Pri vstupe do školy ich privítala pani učiteľka Eva Puchírová, ktorú deti dobre poznajú, pretože vedie krúžok anglického jazyka na našej materskej škole. Plný očakávania vstupovali do triedy 1. ročníka, kde sa hneď zvítali z kamarátmi, ktorí navštevovali našu MŠ v minulom školskom roku. Všetci spoločne sme boli na hodine slovenčiny. Predškoláci mali možnosť vidieť ako sa deti učia, správajú počas vyučovacej hodiny, spolupracujú navzájom a prváci im ukázali čo sa už všetko naučili. Po ukončení hodiny deti medzi sebou navzájom živo diskutovali, pýtali sa čo ich zaujíma, pozreli si šlabikár a peračníky, ktoré ich veľmi zaujímali a  posedeli si v školských laviciach, ktoré ich už v septembri privítajú.

31.3.2017 deti navštívili výstavu trofejí poľovnej zveri. Obdivovali parožia jeleňov, zaujali ich muflóny a mnoho iných aj vypreparovaných zvierat. Po prehliadke a pútavom výklade sa deti mali možnosť stretnúť  s lesnými pedagógmi, ktorí mali pre deti pripravené rôzne aktivity so zameraním na prírodu: skladali obrázky zvierat, poznávali zvieratá a ich stopy  a na záver si deti vyrobili  medailóniky z dreva na pamiatku. Bol to pre deti určite neopakovateľný zážitok, lebo ešte veľmi dlho rozprávali o tom, čo sa im najviac páčilo.

O tom, že deti so svojimi učiteľkami  usilovne naďalej pokračovali v  prírodovedných aktivitách svedčia aj nasledujúce fotografie. Veď ako by zistili, čo vyrastie zo semienok, čo sa deje s konárikmi stromov a kríkov na jar , ako z kvetinových cibuliek vyrastú jarné kvety. Naučili sa, čo potrebujú kvety v kvetináčoch a ako plieť burinu na záhone, poliať kvety.

A že biologicky rozložiteľné časti z prírody: lístie, tráva, konáriky a iné patria do kompostéra, to už vedia od jesene, kedy tam vložili lístie a iné rastlinné zvyšky.

       Veď planéta Zem je len jedna a patrí všetkým.

 Zlata Tkáčová, Kamila Chocholová