Aktuality

Teším sa na prvú triedu, ceruzku aj bielu kriedu.
Ahoj slučka, vlnovka, čakajú ma písmenká.
So škôlkou sa lúčim, hračky k sebe túlim.
Zvonec zvoní školákom, budem dobrým prvákom!

Indiánsky deň

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že v termíne

09. 06. 2021 a 10. 06. 2021 od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 si môžete prísť do materskej školy prevziať rozhodnutie  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022.

Upozorňujeme rodičov, že  rozhodnutia musia podpísať obaja rodičia. Prevzatie jedným rodičom je možné iba na základe preukázania sa  Splnomocnením na poštové úkony (bude nutné uviesť číslo preukazu splnomocnenca).

Kvetinový záhon

Deti z triedy motýlikov sa zoznámili so záhradným kvetinovým záhonom, je to – to správne, na získavanie nových skúsenosti. Naučili sa veľa nových slov, pojmov, mien. Priamou interakciou s prírodou všímali si deti krásu kvetou, podmienky potrebné na rast a ich rozvoj, komunikovali pocit obdivu.

Deti z triedy motýlikov navštívili školskú čitáreň.
Majú záujem o knihy, z ktorých získavajú veľkú škálu vedomostí z prírody, spoločnosti, sveta rozprávok, básní a piesní. Tešia sa z príjemného prostredia novej čitárne a rady sa tam opäť  stretávame.

„Veď dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.”