Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch:

hodnotenie_aktualizacneho_vzdelavania_28_08_2020_rekapitulacia

priloha_hodnotiaci_harok

Komentáre sú uzavreté.