Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo Materskej školy S. H. Vajanského 5, Michalovce sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

MŠ si je vedomá nedodržania štandardov vo viacerých častiach stránky. Ich aktualizácia si však vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za prípadné technické problémy. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webové sídla na adrese: webmaster@msshvajanskeho.sk. Nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť. 

Miroslav Veľk, Webmaster

Komentáre sú uzavreté.