Zmluvy

Názov zmluvy Číslo zmluvy Identifikácia prvej zmluvnej strany Identifikácia druhej zmluvnej strany Cena s DPH Dátum uzavretia Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia platnosti PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MŠ 3/2019

Slovak Telekom,a.s. Bajkalska 28, 81762 Bratislava

Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce 19,99€/mesiac 27.3.2019 01.4.2019  31.03.2021 pdf
Dodatok č.2 ku KZ pre rok 2015 -2020 2/2019

ZO OZ pri Materskej škole S.H.Vajanského 5 Michalovce

Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce 27.01.209 01.02.2019 pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MŠ 1/2019

Slovak Telekom,a.s. Bajkalska 28, 81762 Bratislava

Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce 20,00€/mesiac 21.01.2019 22.01.2019 21.01.2021 pdf
Dodatok č.1  MŠ 4/2018

Lomtec.com a.s.

 Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce  0,00 €  12.12.2018  13.12.2018 pdf
Zmluva o dielo MŠ 3/2018

CUBS plus, s.r.o.

Masrykova č. 21, 040 01 Košice

Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce 312,50 € 08.10.2018 10.10.2018 pdf
Rámcová kúpna zmluva ŠJ 4/2018

INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce 29.06.2018 01.07.2018 30.06.2020 pdf
Zmluva o poskytovaní služby MŠ 2/2018

JIS-SK, s.r.o., J.Hollého 8, 080 01 Prešov

Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce 192 € 26.06.2018 26.06.2018 30.06.2020 pdf
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve MŠ 1/2018

ZO OZ pri MŠ S.H.Vajanského 5, Michalovce

Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce 27.04.2018 01.05.2018 pdf
Rámcová kúpna zmluva č. 063/141/2018 ŠJ 3/2018

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce 25.04.2018 01.05.2018 30.04.2020 pdf
Rámcová kúpna zmluva ŠJ 2/2018

M.A.D.D.FRUIT, s.r.o, Michalovská 10, 073 01 Sobrance

Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce 25.04.2018 01.05.2018 30.04.2020 pdf
Rámcová kúpna zmluva ŠJ 1/2018

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou

Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce 25.04.2018 01.05.2018 30.04.2020 pdf
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ŠJ 1/2017

Pekáreň KELPEK s.r.o.

Materská škola, S.H.Vajanského 5, Michalovce 26.4.2017 27. 4. 2017 30.4. 2019 pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb MŠ 1/2017

Slovak Telekom, a.s.

Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce 18.5.2017 19.5.2017 17.5.2019 pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu MŠ 2/2017

Marek Porvazník

Mesto Michalovce 17.06.2017 01.07.2017 30.06.2019 pdf
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu MŠ 3/2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Materská škola S.H. Vajanského 5, Michalovce 30.08.2017 01.10.2017 30.09.2019 pdf
Dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve č.ŠJ 4/2016 ŠJ 2/2017

DMJ MARKET s.r.o.

Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce 30.08.2017 31.08.2017 30.04.2018 pdf
Kúpna zmluva ŠJ 3/2017

M.A.D.D.FRUIT, s.r.o

Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce 04.09.2017 05.09.2017 29.06.2018 pdf
Zamestnávateľská zmluva MŠ 4/2017

Stabilita, d.d.s, a.s.

Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce 29.09.2017 01.10.2017  pdf
Zmluva o poskytovaní služieb MŠ 5/2017

Lomtec.com a.s.

Materská škola S.H.Vajanského 5, Michalovce 720 € 26.10.2017 03.11.2017 31.12.2022  pdf
Zmluva o zabezpečení činnosti technika PO a BOZP MŠ 6/2017

Mgr. Peter Vaľo

Materská škola S.H.Vajanského 5, Michalovce 90€/ štvrťrok 22.12.2016 1.1.2018 31.12.2022 pdf

Komentáre sú uzavreté.