Organizácia v Materskej škole

Deti sú do tried zaradené podľa veku.

1. trieda – vtáčiky (3 – 4 ročné deti)

 

tr. učiteľka: Eva Garanová

učiteľka: Ľudmila Bartošová

2. trieda – žabky (5 – 6 ročné deti)

 

tr. učiteľka: Iveta Bajcurová

učiteľka: Mgr Lucia Bendžuchová

3. trieda – motýle (3 – 4 ročné deti)

 

tr. učiteľka: Zlata Tkáčová

učiteľka: Kamila Chocholová

lienky 4. trieda – lienky (4 – 5 ročné deti)

 

tr. učiteľka: Iveta Palovčáková

učiteľka:  Gabriela Kostovčíková

5. trieda – včielky (tried pre deti so ŠVVP)

 

tr. učiteľka:

učiteľka: Bc. Anna Geciová

 

Komentáre sú uzavreté.