Organizácia v materskej škole

Deti sú do tried zaradené podľa veku.

trieda – vtáčiky (4 – 5 ročné deti)tr. učiteľka:

riaditeľka:

trieda – žabky (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka:

učiteľka:

trieda – motýle (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka:

učiteľka:

trieda – lienky (5 – 6 ročné deti)tr. učiteľka:

učiteľka:

trieda – lienky (2 – 3 ročné deti)tr. učiteľka:

učiteľka:

trieda – včielky (tried pre deti so ŠVVP)tr. učiteľka:

učiteľka:

 

Komentáre sú uzavreté.