Organizácia v Materskej škole

Deti sú do tried zaradené podľa veku.

1. trieda – vtáčiky (3 – 4 ročné deti) 

tr. učiteľka: Ľudmila Bartošová

učiteľka: Eva Garanová

2. trieda – žabky (3 – 6 ročné deti) 

tr. učiteľka: Mgr Lucia Bendžuchová

učiteľka: Iveta Bajcurová

3. trieda – motýle (5 – 6 ročné deti) 

tr. učiteľka: Kamila Chocholová

učiteľka: Zlata Tkáčová

lienky 4. trieda – lienky (3 – 4 ročné deti) 

tr. učiteľka: Gabriela Kostovčíková

učiteľka:  Iveta Palovčáková

5. trieda – včielky (tried pre deti so ŠVVP) 

tr. učiteľka: Bc. Renáta Chvostaľová

učiteľka: Mgr. Michaela Rádová

Komentáre sú uzavreté.