Organizácia v materskej škole

Deti sú do tried zaradené podľa veku.

trieda – vtáčiky (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka:riaditeľka:
trieda – žabky (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka:učiteľka:
trieda – motýle (5 – 6 ročné deti)tr. učiteľka:učiteľka:
trieda – lienky (4 – 5 ročné deti)tr. učiteľka:učiteľka:
trieda – lienky (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka:učiteľka:
trieda – včielky (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka:učiteľka: 

Komentáre sú uzavreté.