Organizácia v materskej škole

Deti sú do tried zaradené podľa veku.

1. trieda – vtáčiky (4 – 5 ročné deti)tr. učiteľka: Eva Garanová

riaditeľka: Anna Veľková

2. trieda – žabky (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka: PaedDr. Lucia Bendžuchová

učiteľka: Iveta Bajcurová

3. trieda – motýle (3 – 4 ročné deti)tr. učiteľka: Kamila Chocholová

učiteľka: Zlata Tkáčová

lienky 4. trieda – lienky (5 – 6 ročné deti)tr. učiteľka: Ľudmila Bartošová

učiteľka: Tatiana Homroková

5. trieda – včielky (tried pre deti so ŠVVP)tr. učiteľka: Petra Zahorčáková

učiteľka: Bc. Anna Geciová

 

Komentáre sú uzavreté.