O nás

Naša materská škola sa nachádza v Michalovciach. Jej zriaďovateľom je mesto Michalovce. Materská škola má päť klasických tried a jednu triedu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogický kolektív tvoria kvalifikované učiteľky. Poskytujeme celodennú  starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom so ŠVVP.

Situovaná je v peknom a tichom prostredí neďaleko lesoparku Hrádok. Priestranné priestory materskej školy sú rozložené v dvojposchodovej účelovej budove s dvomi samostatnými vchodmi. Do triedy pre deti so ŠVVP je vybudovaný bezbariérový vstup.

Dvor je vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ je rozdelený na trávnatú plochu určenú na rôzne pohybové aktivity a ihrisko s pieskoviskom či preliezačkami a lavičkami.

Komentáre sú uzavreté.