O nás

Materská škola je štátnou materskou školou s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom je mesto Michalovce. V poschodovej budove sa nachádza šesť tried. Pedagogický kolektív tvoria kvalifikované učiteľky. Poskytujeme celodennú  starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov.

Naša materská škola sa nachádza v krásnom prostredí plného zelene neďaleko lesoparku Hrádok so zameraním na environmentalistiku a ekológiu. Poloha a okolité prostredie dáva príležitosť na pozorovanie a porovnávanie rôznych článkov živej i neživej prírody, rôznych vplyvov – civilizácie, prírodných javov, globálneho otepľovania atď. Organizujeme prechádzky do blízkeho okolia spojené s pozorovaním a poznávaním fauny a flóry vo všetkých ročných obdobiach. V okolí budovy materskej školy sa staráme o stromy, kríky, bylinkové a zeleninové záhony. Na školskom dvore sa môžeme popýšiť vytvorenou ekotriedou, v rámci ktorej organizujeme aktivity priamo na čerstvom vzduchu v prírodnom prostredí. V interiéri materskej školy máme zriadenú technickú miestnosť tzv. dielňu pre deti. Táto dielňa slúži deťom na rozvoj technickej a manuálnej zručnosti s využitím prírodných, ale aj odpadových materiálov. Naše ďalšie aktivity sú zamerané na pohybové aktivity detí, ktoré taktiež zahŕňa zdravý životný štýl a to cvičenia v exteriéri  aj interiéri, športové súťaže, turistické vychádzky. Počas školského roka organizujeme rôzne školské výlety a exkurzie zamerané na rôzne vzdelávacie oblasti.  Vo vyššie spomenutých aktivitách by sme chceli pokračovať a zapájať do nich rodičov detí a propagovať ich v čo najväčšej možnej miere aj širokej verejnosti.

Komentáre sú uzavreté.