Sponzori

 

Mesto Michalovce
Rodičovské združenie pri Materskej škole S. H. Vajanského 5
Projekt “Kamaráti cvičme spolu” zakúpenie telovýchovného náradia
Humanita pre život a ObFZ Zakúpenie didaktických pomôcok pre deti so ŠVVP
Mesto Michalovce Projekt:  ”Cvičíme pre zdravie”
Nadácie SPP a Nafty a. s. „Rozvoj pohybových aktivít detí“
Domček so šmýkačkou, hojdačkami a lezeckou stenou
Transpetrol a. s.             počítače pre deti
Mesto Michalovce Projekt: “Výchova umením”
Východoslovenská energetika a.s. Progress Promotion,Mesto Michalovce VSE City Run Projekt: “Každé dieťa má šancu na kvalitnejší život”

V roku 2013 získala Materská škola S. H. Vajanského 5 v Michalovciach grant z programu Voľnočasové zóny bez bariér vo výške 6 000 €.

Projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadačného fondu Skupiny VSE spracovaného Karpatskou nadáciou.

Názov projektu: Aj ja sa chcem hrať a športovať

Cieľom projektu: Rekonštrukcia časti školského dvora pre deti s viacnásobným postihnutím tak, aby bolo dané prostredie pre tieto deti bezpečné a súčasne ich motivovalo k pohybu.

Mesto Michalovce                                   Projekt: “Plavba za poznaním”
Akadémia k 30. výročiu MŠ
Mesto Michalovce
Rodičovské združenie pri Materskej škole S. H. Vajanského 5
Projekt: “V zdravom tele zdravý duch”
Humanita pre život Spišské Vlachy
Mesto Michalovce
Výťažok z varenia halušiek

Komentáre sú uzavreté.