Záznam o vykonaní prieskumu trhu

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • 10.11.2015 Jednoduchá zákazka – nákup univerzálneho robota pre školskú jedáleň. Predpokladaná hodnota zákazky 1 420,00 € bez DPH. zaznam
  • 04.12.2015 Jednoduchá zákazka – nákup drevených stoličiek. Predpokladaná hodnota zákazky 1 800,00 € bez DPH. zaznam
  • 04.12.2015 Jednoduchá zákazka – nákup konfigurovateľných kancelárskych počítačov. Predpokladaná hodnota 1 215,00 € bez DPH. zaznam
  • 15. 12.2015 jednoduchá zákazka – nákup šatne pre MŠ s lavičkou. Predpokladaná hodnota 4 270,00 € bez DPH. zaznam

Komentáre sú uzavreté.