Mesačné archívy: November 2023

Do  našich tried v materskej škole pribudli interaktívne pomôcky pre deti zamerané na praktický život. Activity board sú senzorické interaktívne tabule, ktoré obsahujú množstvo komponentov, ktorých sa možno dotýkať, otáčať, otvárať, zatvárať, stláčať, posúvať, prepínať čím si deti rozvíjajú motorické a zmyslové zručnosti, logické myslenie a kreativitu. Tabuľou si deti trénujú jednu konkrétnu zručnosť ktorou strávia hodiny skúmaním všetkých jej funkcií a možností, čo  buduje sústredenie a vytrvalosť. Tabule a komponenty boli zakúpené z finančného príspevku z dotácie z rozpočtu mesta Michalovce, za čo ďakujeme.

PaedDr. Lucia Bendžuchová