Zmluvy

Späť na zoznam zmlúv
Číslo zmluvy ŠJ 2/2013
Rok 2013
Hlavná / Dodatok hlavná
Druh zmluvy Rámcová kúpna zmluva
Identifikácia druhej zmluvnej strany EMATRADE s.r.o.
Adresa druhej zmluvnej strany Krosnianska 79, Košice
IČO/RČ druhej zmluvnej strany 46954767
Identifikácia prvej zmluvnej strany Materská škola - školská jedáleň
Adresa prvej zmluvnej strany S. H. Vajnského 5, Michalovce
IČO/RČ prvej zmluvnej strany 35542128
Dátum podpisu 2. 9. 2013
Dátum zverejnenia 3. 9. 2013
Účinnosť od 4. 9. 2013
Účinnosť do doba neurčitá
Zhotoviteľ zmluvy EMATRADE s.r.o.
Majiteľ zmluvy Materská škola - školská jedáleň
DokumentStiahnuť
Späť na zoznam zmlúv

Komentáre sú uzavreté.