Zmluvy

Späť na zoznam zmlúv
Číslo zmluvy ŠJ 1/2014
Rok 2014
Hlavná / Dodatok hlavná
Druh zmluvy Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Identifikácia druhej zmluvnej strany CONTAX EKO, s.r.o.
Adresa druhej zmluvnej strany 075 01 Nový Ruskov, Veľký Ruskov 172
IČO/RČ druhej zmluvnej strany 36596507
Identifikácia prvej zmluvnej strany Materská škola
Adresa prvej zmluvnej strany S. H. Vajnského 5, Michalovce
IČO/RČ prvej zmluvnej strany 35542128
Dátum podpisu 29. 4. 2014
Dátum zverejnenia 30. 4. 2014
Účinnosť od 30. 4. 2014
Účinnosť do doba neurčitá
Zhotoviteľ zmluvy CONTAX EKO, s.r.o.
Majiteľ zmluvy Materská škola
DokumentStiahnuť
Späť na zoznam zmlúv

Komentáre sú uzavreté.