Zmluvy

Späť na zoznam zmlúv
Číslo zmluvy 3/2012
Rok 2012
Hlavná / Dodatok hlavná
Druh zmluvy Rámcová kúpna zmluva
Identifikácia druhej zmluvnej strany Leško Erik
Adresa druhej zmluvnej strany Malá Lodina 45
IČO/RČ druhej zmluvnej strany 41447808
Identifikácia prvej zmluvnej strany Materská škola - školská jedáleň
Adresa prvej zmluvnej strany S. H. Vajanského 5, Michalovce
IČO/RČ prvej zmluvnej strany 35542128
Dátum podpisu 2. 4. 2012
Dátum zverejnenia 17. 4. 2012
Účinnosť od 18. 4. 2012
Účinnosť do doba neurčitá
Zhotoviteľ zmluvy Leško Erik, Malá Lodina 45
Majiteľ zmluvy Materská škola - školská jedáleň
DokumentStiahnuť
Späť na zoznam zmlúv

Komentáre sú uzavreté.