Zmluvy

Späť na zoznam zmlúv
Číslo zmluvy 6/2012
Rok 2012
Hlavná / Dodatok hlavná
Druh zmluvy Kúpna zmluva
Identifikácia druhej zmluvnej strany Mäso ZEMPLÍN a.s.
Adresa druhej zmluvnej strany Užhorodská 86
IČO/RČ druhej zmluvnej strany 36205915
Identifikácia prvej zmluvnej strany Materská škola - školská jedáleň
Adresa prvej zmluvnej strany S. H. Vajnského 5, Michalovce
IČO/RČ prvej zmluvnej strany 35542128
Dátum podpisu 3. 9. 2012
Dátum zverejnenia 3. 9. 2012
Účinnosť od 3. 9. 2012
Účinnosť do doba neurčitá
Zhotoviteľ zmluvy Mäso ZEMPLÍN a.s.
Majiteľ zmluvy Materská škola - školská jedáleň
DokumentStiahnuť
Späť na zoznam zmlúv

Komentáre sú uzavreté.