Aktuality

Ujo Ľubo

Lovci baktérií 2

4. novembra  sa pri príležitosti založenia prvej detskej opatrovne na Slovensku slávi „Deň materských škôl“. V tento slávnostný deň zanechali v našej materskej škole svoj poklad piráti. Deti plnili rôzne úlohy, za ktoré získavali indície, aby pomocou nich našli miesto pokladu. Deti boli natoľko usilovné, že splnili všetky úlohy a vďaka tomu našli ukrytú truhlicu s pokladom.

Bc. Geciová

Deti oslávili Deň jablka spoločne so starými rodičmi, potešili ich programom o jabĺčku a starí rodičia mali možnosť vidieť ako deti pracujú pri príprave darčekov, ktorými ich na záver obdarili.

Melníková, Palovčáková

Halloween