Denné archívy: 27. September 2023

V rámci výchovno–vzdelávacieho procesu podporujeme najmä metódu hry, v rámci ktorej majú deti možnosť využívať aj interaktívnu podlahu v našej materskej škole. Táto podlaha ponúka prirodzenú potrebu zábavy, pričom sa zameriava na motiváciu dieťaťa po úspešnom splnení úlohy. Taktiež predpokladá nasmerovanie pozornosti na edukačný obsah pomocou stimulácie zraku, sluchu, pohybu a chvály.