Denné archívy: 16. Október 2023

Vďaka finančnej podpore Nadácií EPH, v rámci ktorej bol na našej materskej škole zrealizovaný projekt Interaktívne tabule pre materské školy, si môžu deti rozvíjať digitálne zručnosti. Implementáciou digitálnych technológií môžeme dosahovať s deťmi ciele aj v iných vzdelávacích oblastiach a podporovať, tak aktívne učenie sa detí.

Ďakujeme.